Judul: Integrasi Nilai-Nilai Akidah dan Akhlak dalam Islam

Pengarang: Dr. Rumadani Sagala, M. Ag.

Ukuran: 14x20

Jumlah Halaman: 200 halaman

Kertas: Bookpaper

Blurb: 
Dalam ajaran Islam, akidah, dan akhlak memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat. Akidah menjadi cerminan dari akhlak terpuji dan sebaliknya. Konsep mengenai akidah dan akhlak bukan hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga melingkupi hubungan manusia dengan sesamanya maupun alam sekitar. Keselarasan dalam akidah dan akhlak membawa manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Buku ini mengupas tentang nilai-nilai akidah dan akhlak dalam Islam yang diintegrasikan pada konteks kehidupan sehari-hari. Mempelajari nilai-nilai akidah dan akhlak dalam Islam menuntun manusia untuk dapat menempatkan sikap dalam hubungannya dengan Allah SWT, Rasul, dan sesama. Buku ini berisi tentang Hakikat Manusia dan Islam; Integrasi Nilai-Nilai Islam; Karakteristik Agama Islam; Pengertian, Ciri, Kedudukan, dan Keistimewaan Akhlak dalam Islam; Akhlak terhadap Allah; Akhlak terhadap Rasulullah; dan Akhlak Terpuji dan Akhlak Tercela.

Subscribe to receive free email updates: